Eindhoven, de stap naar een gezonde stad

Het begint met een groep versnellers die het echt anders willen doen. Voor de stad. En voor onszelf.

 

En voor je het weet zijn samen met het Vital Zone Instituut dingen gebeurd die eerst niet konden zoals: 

  • Integraal beleid. Een integraal gezondheidsbeleid waar het sociaal én fysiek domein een duidelijke rol hebben en breed is omarmd door Raad en College. De ervaring en ingrediënten van een Vital of Blue zone zijn bouwsteen zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Dat concretiseert ‘health in all policies’. En dat doen we positief en gebiedsgericht in een uitvoeringsstrategie waar het gebeurt: in de wijk en op school en werk.
  • Samen met partners zoals Grozzerdam, Slimmer Leven, de GGD en Fontys is een regio akkoord gemaakt inbedding in de regio inhoud en vaart geeft. 
    Communicatie en samenwerking. Een centrale boodschap: De STAP naar gezonder, inwoners verder helpt bij hun leven. Actiegericht en herkenbaar. Van belangrijke momenten zoals pensioen, ‘ik mot himmel niks’ voor jongeren die een steuntje nodig hebben tot specifieke activiteiten en aanbod in hele regio door al meer dan 120 partners. Van ontwerptafel tot grootschalige toepassing in de Brainport regio. Zo krijgt de beweging van zorg naar gezondheid ook echt handen en voeten. 
    Indicatoren en innovatie. Een nieuwe en unieke kaart is ontwikkeld die zichtbaar maakt waar prioriteit ligt met waar groeipijn ontstaat. Zo wordt meteen duidelijk hoe een gezonde leefomgeving, noodzakelijk, innovatief en concreet deel uit gaat maken van ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling. Het kiezen van de juiste schaal, slim stapelen van opgaven via indicatoren én handelingsperspectief staan klaar voor initiatieven, versnelling woningbouw en voor externe partijen staan klaar voor een collegebesluit en gebruik. 
     

Als Vital Zone Instituut zijn we mee bedenker van (inhoudelijke) oplossingen, voeden teams met energie, agenda en actie, bouwen nieuwe bruggen met partijen in het veld en helpen bij het verder brengen naar besluitvorming en borging in de gemeente. Zo maken we verschil tussen willen en doen.  
Ook uitvinden hoe we samen jouw stad of gemeente gezonder maken? 

Schrijf een reactie