Wat doen we

Van doel naar doen

Niemand kan dit alleen, maar iedereen kan iets doen. Daarom zoeken we altijd manieren om persoonlijk, in de buurt en grootschalig te werken.

• Grootschalig (10+ km): In samenwerking met gemeentes, waterschappen, provincies, rijk, zorgorganisaties en bedrijven pionieren we met nieuwe oplossingen, schalen we succesvolle pilots op en doen botsproeven waar het vastloopt. Onze unieke methoden zoals de Krachtbaan en onze kennis over goede praktijk zijn hierbij cruciaal.
• Lokaal (500 m): Hier brengen we veranderingen direct in de gemeenschap tot leven, in een gebied of bij specifieke doelgroepen. Echte verbeteringen ontstaan alleen als we hand in hand werken met direct betrokkenen.
• Persoonlijk (5 m): Op deze schaal versterken we individuen en leiders om zelf regie te nemen. Iedere stap die je in je eigen omgeving zet, doet ertoe.                          

Lees meer

Om je een idee te geven

Gezonder leven

In Eindhoven streven we ernaar om met 100 organisaties het aantal gezonde levensjaren te verhogen met drie en gezondheidsverschillen te verkleinen. Onze integrale aanpak omvat gezondheid in beleid, gemeenschappen en communicatie, richting een significante verandering. Voor details, zie onze uitvoeringsagenda en het regioakkoord.

Schoon water

We hebben een Drinkbare Maas evenement georganiseerd en voorgezeten waar koersbepalers van 30 organisaties, zoals het Ministerie van I&W, Schone MaasWaterketen en Heineken, ideeën hebben verzameld om de Maas schoner te maken.

Gezonde keuzes in de supermarkt

Gezonde keuzes in de wijk supermarkt. We hebben een experiment uitgevoerd in Albert Heijn XL om consumenten te helpen door uit een betaalbaar, gezonder en duurzamer aanbod te kiezen. 

Samen sterker

Met gemeenten, waterschappen en zorginstellingen vinden we manieren om duizenden inwoners te betrekken en van probleem naar praktijk te komen. Bekijk dit filmpje van november 2023. Kijk op onze projectpagina

Leefomgeving

Meten van de gezonde leefomgeving. Wist je dat er veel informatie in water zit? We hebben inzicht gekregen over de verspreiding van Covid-19, medicijnresten en schoonmaakmiddelen via een watermeting op een zorg locatie in Schaijk. Dat helpt om voorschrijfgedrag te evalueren en gezondere en duurzamere alternatieven te kiezen. 

Verandering

Leren en toepassen van verandervaardigheden. We hebben een 100-dagen-programma ontwikkeld voor projectleiders en beleidsadviseurs om motivatie scherp te krijgen, veranderingsvaardigheden te verbeteren en dat door te vertalen en toe te passen voor de eigen doelen en die van de organisatie.  

Overzicht

Waaraan werken we?

We bijten ons vast in lastige vraagstukken om samen een vitale, gezonde wereld te creëren. Dat vergt nieuwe oplossingen en gedragsverandering. Overheden en zorgorganisaties zijn onze primaire opdrachtgevers en partners.

Innovatie

Waterschappen gaan voor gezond water

 

 

Hoe staat het eigenlijk met de gezondheid van ons water? Wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid? Als Programmamanager slaan we de handen ineen met waterschappen, provincies, zorginstanties en gedreven professionals om de waterkwaliteit te verbeteren. We pakken problemen aan zoals pijnstillers die het waterleven schaden, we monitoren op nationaal niveau via rioolwater en werken lokaal samen met inwoners en gemeentes. Een gezonde wereld start met goede zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen!

Transformatie

Vitale gemeenschappen realiseren met De Zorggroep

 

 

Ouderen en mensen die het moeilijk hebben, wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Als strategisch adviseur en facilitator werken we samen met de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg aan een vitale gemeenschap in Sevenum. We schalen op en breiden goede praktijk uit van 3 naar 38 locaties samen met 5100 medewerkers en 2200 vrijwilligers. Zo houden mensen meer regie over hun leven, voelen zich echt thuis en blijft zorg dichtbij en betaalbaar.

Ambitie realiseren

Eindhoven – de stap naar een gezonde, groene stad

 


Vele gemeenten zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van ruimte, groen, economische zekerheid en gezondheid. Als ontwerper en trekker ondersteunt het Vital Zone Instituut de gemeente Eindhoven bij het opstellen en uitvoeren van een integraal beleid, waarbij zowel het fysieke als sociale domein hun rollen vervullen voor vitale mensen in een gezondere leefomgeving. Daarnaast helpen allerlei partijen in de stad zoals corporaties, GGzE, WijEindhoven, STAP partners en beleggers mee. Met een nieuwe set robuuste indicatoren brengen we ongezonde gebieden in kaart. Noodzakelijk, innovatief en concreet. Zo koppelen we stedelijke groei aan kwaliteit van leven, zodat meer inwoners profiteren van de ontwikkelingen en ruimte in de Brainport regio.

Unieke methodiek

Botsproef stikstofruimte (regio) en botsproef gezonde leefomgeving (overheid)

 

De botsproefmethode is speciaal ontwikkeld om binnen enkele maanden complexe en gevoelige kwesties aan te pakken die anders voortmodderen. Het proces loopt in een hoog tempo en direct mét diegenen die betrokken zijn. Feiten worden verzameld, emoties erkend, en botsingen organiseren we in één ruimte. Hierbij komen vaak verborgen agenda's, gemankeerde oplossingen en wantrouwen naar boven tussen overheden, belangenbehartigers en ondernemers. Een goede landing hoort bij de zorgvuldigheid van het proces. De krachtbaan is een onmisbare tool gebleken en wordt sterk gewaardeerd.