Energie om te doen wat telt

Steeds meer organisaties merken het belang van gezond en duurzaam en staan voor grote veranderopgaven.

Goede professionals die energie opwekken en dingen voor elkaar krijgen zijn schaars. Die mensen wil je houden, steunen en helpen door ontwikkelen. ​Daar is dit programma voor: Meer energie om te doen wat telt.​

 

Vitale veranderaar blijven of worden 

Veranderen is gezond. Maar niet gemakkelijk. Geen half werk meer accepteren. Stappen zetten. In het klein, voor jezelf en je naasten. En in het groot: samen met je organisatie en allerlei partners, klanten of financiers in het veld. Als vitale veranderaar heb je allereerst zelf energie nodig. weten wat echt belangrijk voor je is, onder druk fris kijken, om extra energie te geven op een kantelpunt, om verandering te realiseren. Dat gaat over jezelf als instrument en over de juiste tools, feedback en voorbeelden. Klik hier voor de brochure.

 

Meer energie én impact in 100 dagen

Doen wat telt is wezenlijk voor veel professionals. Dit nieuwe programma helpt je om als veranderaar vitaal te blijven én om een verschil te maken. Voor jezelf, voor je collega’s, voor je klanten en voor je omgeving.

Je gaat de vinger leggen op ‘red zones’, momenten waarop veel energie verloren gaat. Je oefent met nee zeggen om activiteiten en gewoonten te stoppen die niet echt de moeite waard zijn of je persoonlijke kracht ondermijnen. ​

 

Je gaat je keuzen consistent aanpassen aan wat echt belangrijk is. Je werkt met tools zoals de Krachtbaan die je begrip verdiepen en acties zinniger en zuiniger maken. Je geeft je enthousiasme en talent toestemming om te bewegen. Je leert (nog) beter om groepen en krachten binnen en buiten de organisatie te mobiliseren met je eigen talent en persoonlijkheid.​ Een effectieve mix van zinvolle veranderopgaven, opleiding, persoonlijke purpose en organisatie strategie. 

Het programma start op maat bij iedere groep.  Op aanvraag: annemieke@vitalzone.eu ​

Ervaringen van deelnemers  

  “Ik realiseerde me al een tijdje dat ik een veranderaar ben en ik wilde graag verder ontdekken waar mijn veranderkracht zit. Mijn diepere motivatie is duurzaamheid en de sociale kant; hoe we dat samen voor elkaar krijgen. Het Programma Meer energie om te doen wat telt voelde meteen als het juiste traject op dat moment. Mijn wens was om te durven vanuit mijn eigen drijfveren nieuwe stappen te zetten om een betere mooiere wereld te maken. Om meer te leren over hoe ik dat volhou wetende dat dit niet altijd de weg van de minste weerstand is.    

En dat is zeker gelukt! Met meer aandacht voor balans en authenticiteit in mijn leven, focus ik me nu op het verbinden van de wateropgaven in onze provincie met de samenleving. Het is gelukt om Waterbewustzijn als het hoofdthema van het Regionaal Water en Bodem Programma in te brengen. Momenteel ben ik hier een traject voor aan het opzetten voor de komende beleidsperiode 2022-2027”.     

   

Karla Niggebrugge   

Provincie Noord-Brabant   

   

  

“Ik ben mee gaan doen met het Programma Meer energie om te doen wat telt omdat ik altijd 3 stappen vooruit loop en omdat het vaak onzichtbaar is wat ik doe. Ik wilde mijn eigen invloedssfeer zichtbaar maken, vergroten en zelf gevoed worden. En ik wilde weten wat ik kon doen aan het spoor Vitaal binnen de organisatie. Dit moest vorm worden gegeven, maar was  zo’n veel omvattend thema dat niemand er een begin mee kon maken.   

Door en tijdens het programma heb ik de facilitator rol en de opdrachtgevers rol opgepakt en heb het programma Vitaal verweven in alle programma’s en waterschapstaken, waaronder klimaat en duurzaamheid. Ik leerde daarin hoe ik de verschillende lagen van individu-organisatie-wereld in beweging kan krijgen. Daar heeft het waterschap ook veel aan, want die staan voor grote opgaves, die we alleen gezamenlijk kunnen oppakken. Ik heb ontdekt dat, door eerst de rust te pakken, ik vandaaruit veel effectiever werk. En geleerd vaker even naar mezelf en mijn lijf te luisteren en aandacht te geven. Ik ben weer gaan dansen en ik ben zichtbaar geworden; heb me verkiesbaar gesteld als kandidaat minister van de nieuwe economie.   

    

Ik heb heel veel bereikt, niet dat ik dingen echt anders doe, het is meer waar je de aandacht aan geeft en waaraan niet. Ik vond het een super goede cursus. Ik hoop dat er nog veel meer mensen mogen volgen en er dan ook zoveel uithalen als bij mij is gelukt. Ik zou het programma van harte aanbevelen voor mensen met een duidelijke veranderopgave. Heb daarvoor niks beters gevonden”.   

     

Etteke Wypkema   

Waterschap Brabantse Delta   

    

“Mijn vraagstuk was het bepalen van mijn volgende stap. Ik wil meer leven vanuit mijn hart en doen waar ik gelukkig van word. Minder moeten, meer leven en genieten, vanuit mijn "levensdoel/ purpose". Door het Programma Meer energie om te doen wat telt ben ik een aantal van mijn activiteiten gedoseerd aan het afbouwen en ben ik bewust nieuwe en andere activiteiten aan het oppakken. De training zorgt voor diepgaande verandering en leidt tot persoonlijke keuzes die werkelijk bij me passen. We hebben met een aantal collega’s dit programma gevolgd en ik zie dat we met veel energie en plezier initiatieven nemen en de organisatie daarmee in beweging brengen. Dat geeft positieve rimpelingen die onze organisatie verder helpen op weg naar een vitale organisatie.   

Ik zou dit programma zeker aanbevelen. Mijn cijfer is een 9 (omdat het altijd beter/leuker kan  )”.   

   

Joost vd Cruijsen    

Manager Waterschap De Dommel   

    

 “Zoals velen van ons heb ik elke dag vele ballen in de lucht te houden en was ik erg op zoek naar waar ik mijn energie aan wil besteden. Ik liet me teveel leiden door de waan van de dag. Ik had hulp nodig om die keuze te maken. Ik heb me opgegeven voor dit programma omdat de titel me erg raakte. Het programma heeft me veel inzicht gegeven in mezelf. De professionele trainers maakten het programma compleet, evenals de vele momenten die we in de natuur doorbrachten. Ik heb geleerd om beter naar mezelf te luisteren en mijn energie beter in te zetten. Als dat niet lukt, dan weet ik wat ik moet doen om weer te herstellen. Ik beveel het programma van harte aan! Ik scoor het programma met een 9”.   

HR manager

  

   “Ik ben deze opleiding gaan doen omdat ik me soms laat overspoelen door alle kansen die er zijn en omdat ik de neiging heb om de gaten die niet gezien worden dicht te lopen.    

Door het programma heb ik geleerd om te kiezen om te doen wat telt en laat me nu minder afleiden door ogenschijnlijk urgente dingen. Hierdoor zet ik mijn energie gerichter in en kan ik beter leiden in de veranderopgaves waar ik mee bezig ben. Er wordt een diepere laag geraakt waardoor het niet een cursus is, maar het programma echt doorwerkt in de 100+ dagen”.   

Innovator overheid

 

Toen ik me opgaf voor het programma meer energie om te doen wat er telt, had ik niet verwacht dat dit zo welkom was. Mijn behoefte was om zinvol bezig te zijn, geen verspilling van energie en talent. Door de pittige opdrachten van Annemieke en Jim werd steeds meer helder wat ik nu wel wilde en wat niet meer, en de natuur hield me een spiegel voor wat er voor mij toe doet. Dit werd in de blokken daarna steeds verder verfijnd. In mijn veranderopgave wilde ik loslaten van wat niet meer van belang is en volharden in wat-er toe doet. En alhoewel dit zo simpel klinkt, ervaar ik dat niet als makkelijk. Ik heb geleerd dat ik zelf de sleutel in handen om de verbinding te herstellen en met energie te doen wat-er toe doet!  

 

Irene Walbeek, Waterschap De Dommel

 

“Omdat ik mijn energieverdeling weer eens onder de loep wilde nemen en erachter wilde komen wat mijn bijdrage kan zijn aan een vitalere wereld, ben ik aan de training gaan deelnemen.   

Het volgen van het programma heeft me bewust gemaakt van mijn purpose, door meer te focussen en bewustere keuzes te maken.    

Verder heeft het een positieve bijdrage geleverd aan mijn veerkracht, zorg voor mezelf en zelfvertrouwen. Kortom, ik heb meer energie gekregen door bezig te zijn wat er voor mij telt. De training krijgt van mij een vette 9,5! “      

 

Lian van der Heijden, Waterschap De Dommel     

Schrijf een reactie