Innovatie en botsproef met de Krachtbaan

Het begint met een bijna onmogelijke opgave.

 

En voor je het weet hebben duizenden mensen, tientallen overheden, zorgorganisaties, specialisten en bedrijven baat bij een Botsproef en de Krachtbaan. 

Een botsproef is een methodiek om in korte tijd, lastig of gevoelige opgaven een stuk verder te brengen. Dat gebeurt door diegenen die betrokken zijn rechtstreeks te vragen naar vastlopers, pijn en bewegingsruimte. En dat samen in één ruimte met de andere belanghebbenden en overtuigingen. Dat gaat er vaak vurig aan toe. Dus een zorgvuldig proces met fact-finding, botsingen en goede landing helpt enorm.  

De krachtbaan is een onmisbare tool gebleken en wordt sterk gewaardeerd omdat posities, onderlinge verhoudingen en wat ieder te doen staat meteen duidelijk worden. Vruchteloos doormodderen is geen optie en blijven hangen in uitstel of de drama driehoek wordt respectvol doorgeprikt. Dat geeft inzicht, rust én nieuwe ruimte. 


Botsproef Puzzelen met Ruimte: vitale buitengebieden 
Het begint met boze boeren en tractoren bij het provinciehuis. En voor je het weet kom je een stap verder met bijna onmogelijke opgaven en voer je een heel ander gesprek met overheden, boeren en influencers over actieve stilstand, relatie, aanbod, pijn en samenwerking. Patronen doorbreken en vertrouwen verdienen noemen we dat hier. Het spiekbriefje met de samenvatting vind je hier.   


Onze rol? Het ontwerpen en trekken van een Botsproef StikstofRuimte. Met factfinding en ‘meet the heat’, waar partijen in één ruimte, emoties, wantrouwen en perspectief uitspreken en via de krachtbaan zicht krijgen op de eerstvolgende stap uit het conflict. Uitzoeken hoe het nu zit met stikstofnormen en natuur. En vanuit welke belangen of agenda een partij werkelijk laat zien.

Zowel de methodiek als de resultaten zijn inspirerend voor tientallen partijen die met gebiedsprocessen te maken hebben zoals boeren, provincie, waterschap en gemeenten. We passen dit inmiddels toe bij lastige vraagstukken zoals grootschalige energieopwekking en onderhandelingen met boeren in een gebied. We leiden mensen op zelf in gebieden door te pakken.  
Als mens, overheid of belanghebber ook buik vol van schijnbewegingen en actieve stilstand? En lef om het echte probleem te zien en met elkaar op te gaan lossen? Een botsproef kan helpen, neem contact op met info@vitalzone.eu 


Botsproef Gezonde Leefomgeving Grote Stad 
 
Het begint met een stad die groeit, verdicht en mooier wordt. En lang niet iedereen profiteert of kan meedoen. Dat willen we anders. Eindhoven is een bruisende stad, die tot 2040 groeit met zo’n 40.000 woningen, 60.000 inwoners en 70.000 banen. Dus 25% meer mensen en woningen erbij op hetzelfde stukje grond. Dat legt druk op de beschikbare ruimte en gezonde leefomgeving.  


Met groei komt ook pijn. En niet alle ruimteclaims kunnen worden gerealiseerd. Verschillende doelen en belangen lijken tegengesteld, zoals veel woningen én veel ruimte voor groen en water én veel (economische) verkeer én energietransitie én gezonde luchtkwaliteit én samenredzaamheid. De ambities lijken bijna onmogelijk en zijn vaak niet zo concreet omschreven. Ook zien we dat er gaten ontstaan tussen doelen en de praktijk in een gebied. Een kloof die vaak gepaard gaat met vastlopers, wantrouwen en verbroken beloftes. Daarom is een botsproef nodig die vertragers blootlegt en een stap zet van willen naar doen.  


Hier hebben we als Vital Zone Instituut samen met het team gezonde leefomgeving drie oplossingen gevonden die noodzakelijk, innovatief en concreet zijn. Een kaart die laat zien waar je moet zijn. Met een slimme combinatie van ruimtelijke en sociale indicatoren wordt duidelijk waar veel gezondheidswinst en kwaliteit te halen valt, hoe je partijen aanstuurt en hoe je kunt toetsen. Daarnaast organiseren we borging binnen de organisatie en aansluiting met belangrijk partners zoals corporaties, gebiedsontwikkelaars en beleggers. 
Als gemeente, zorgorganisatie, verzekeraar of financier ook last van vastlopers? Misschien kan een botsproef tot een doorbraak leiden. Laat gerust van je horen om even te sparren. (info@vitalzone.eu). 

Schrijf een reactie