Praktijkcase Watermeting en Green deal duurzame zorg

Aan de slag met de Green Deal en gezonder water

Samen met BrabantZorg, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en het kernteam Medicijnresten uit Water werken we aan minder medicijnresten in water, betere gezondheid, waterkwaliteit en duurzaamheid. Wat we willen? Gezonder water en duurzamere plekken om te zorgen, wonen en werken.

Hoe we dat doen in dit project

We nemen het rioolwater van zorglocatie Nieuwe Hoeven onder de loep nemen. We meten medicijnresten, Covid-19 en andere stoffen waar we ons zorgen over maken. Hierdoor kunnen we zien of Covid-19 zich verspreidt op de locatie. We krijgen ook een goed beeld van welke medicijnen door cliënten, medewerkers en bezoekers worden gebruikt.

Voor duiding en maatregelen spreken we met locatie artsen, kennisinstituten en management om slimme maatregelen te vinden die kunnen helpen bij gezondheidsklachten en het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. Natuurlijk respecteren we wat er al gebeurt en de privacy van iedereen die betrokken is.

Het grotere plaatje

We laten ook zien hoe dit allemaal samenhangt met het goed uitvoeren van de afspraken in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Zo werken we niet alleen aan beter water en duurzamere plekken, maar dragen we ook ons steentje bij aan duurzaamheid in de gezondheidszorg. Klik op het plaatje hieronder om aanpak en conclusies te bekijken.

Communicatie vanuit initiatiefnemers en rapportage

Beste liefhebbers van een gezondere samenleving en ondertekenaars van Green Deal Duurzame zorg 3.0,

Ieder van ons doet z'n best om deze deal in de praktijk te brengen en het belang van goede zorg voor onze planeet te onderstrepen. Het zetten van concrete acties kan lastig zijn, daarom willen we graag onze ervaring met jullie delen.

Zinvolle acties beginnen vaak met het vaststellen van waar je staat. Meten helpt hierbij en water is daarbij een frisse invalshoek. Waterkwaliteit is namelijk een spiegel voor de manier waarop we samenleven en werken. Door acties en inkoopbeleid in te zetten (zoals de eisen van duurzaamheid door zorgverzekeraars), kun je ook merkbaar bijdragen aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving (planetary health).

We zijn blij met de stap die we hebben gezet in samenwerking met het Vital Zone Instituut, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas op een van onze locaties om te werken aan gezondere en duurzamere zorg. Maar we zijn nog lang niet klaar!

Meer weten of eigen goede praktijk met ons delen: graag. Neem contact op met annemieke@vitalzone.eu

Hartelijke groet,

Felicia Brandsma – Bestuurder BrabantZorg, mede namens

Jim van den Beuken – Bestuurder Vital Zone Instituut

Tobias Renner – Programmamanager Water & Bodem, Provincie Noord-Brabant

Peter Verlaan – Directeur Waterschap Aa en Maas. 

Schrijf een reactie