Waterschappen gaan voor Gezond Water

Het begint met een goed gesprek aan de Maas.

 

En voor je het weet is er een aanpak Medicijnresten uit water en werken tientallen organisaties aan schoner water voor ons allemaal. 


Wist je dat we op steeds meer plekken in Nederland werken aan gezonder water? En dat is nodig, want de kwaliteit van ons (drink)water is van levensbelang voor mens, dier en natuur.  


Zo bouwen we met waterschappen, zorgorganisaties, gemeenten, provincies en twee ministeries aan een bronaanpak die voorkomt dat er medicijnresten zoals diclofenac en metformine in ons water terechtkomen. Zo houden we ons (drink)water gezond.  


Wat wij doen voor gezonder water?   

  • Als programma aanjager van het Brabants Netwerk Medicijnresten uit Water, zorgen we voor richting, synergie en enthousiasme. Zo worden succesvolle pilots groter, stoppen we wat niet genoeg impact heeft en coachen een heel divers kernteam met 11 verschillende organisaties. Zo lukt het om individuen én organisaties achter innovaties en een gezamenlijke agenda te krijgen, die op korte termijn zichtbaar is en op lange termijn loont. 
  • Als kwartiermaker helpen we 21 waterschappen en hun partners om rioolwatermonitoring na succesvolle implementatie voor Covid 19 in te zetten voor andere urgente water- en gezondheidsvraagstukken.  
  • Als projectleider ontwerpen we innovatieve projecten en voeren die uit samen met gemeente en inwoners. Fris denken en doen zie je terug:   
    • Pijn en Diclofenac. De stap zetten van ‘zouden we iets mee moeten’ naar  “daadwerkelijk bereiken van inwoners, aanbieders en voorschrijvers”. In Rijen lukte het om inwoners te helpen beseffen wat over-the-counter pijnbestrijding doet met het water via een lokale watermeting, unieke samenwerking en events zoals een voetbalwedstrijd van het eerste team.  We zagen dat de bereidheid om iets anders te proberen (gedrag) met water als motivatie meteen hoog was. Zie https://vitalzone.eu/rijen  en https://www.vitalzone.eu/minder-pijn-beter-voor-mens-en-water.php  
    • En een echte bronaanpak in een stad begint met het creëren van een omgeving die gezond gedrag mogelijk maak. Maar hoe dan? In Begijnenbroek, Eindhoven, deden we dit via 2 haltes: een vlonder aan het water waar mensen via schepnetten de waterkwaliteit konden onderzoeken en een tijdelijk strandje bij een Johan Cruyff court. Zo zorgden we voor een leesmap, watermocktails én wandelverbindingen tussen de haltes voor nieuwe ontmoetingen, ontspanning, wandelmeters én aandacht voor medicijnen in ons water. Dus bewustwording én meteen in praktijk gedrag veranderen.  Zie: https://www.vitalzone.eu/haltes.php en https://www.vitalzone.eu/lessen-wijkaanpak-verdieping-water-wandelen-en-gezonde-verstedelijking.php.  
    • Innovatieve pilot met zorg organisatie BrabantZorg: meting van feitelijke probleem op een locatie en doorvertaling naar vitale medewerkers én vooruitkomen met de Green Deal duurzame zorg https://www.vitalzone.eu/green-deal-duurzame-zorg-medicijnresten-voorkomen.php.  

 

Steeds meer bestuurders en professionals komen verder met het Vital Zone instituut via een botsproef, een vitale leefomgeving of gezonde zorg. Jij ook? 
 

Schrijf een reactie