Header
Header
Header
Header

Geluk en gezondheid duurzaam laten groeien


Samen werken aan vitaliteit en geluk in een gezonde omgeving staat voorop. Provincies, gemeenten, zorg, onderwijs, overheden en bedrijven vormen met ons gerichte coalities met merkbare impact in leef-, woon- en werkomgeving. We geloven dat inspiratie van plekken waar mensen gezond en gelukkig leven een zinnig perspectief biedt om verbeteringen samen te realiseren. Kijk ook hier eens om te zien hoe groen in steden goed is voor gezondheid, hittestress en waterbeheer. Een volgende stap zetten? Kijk dan hier.