Header
Header
Header
Header

Een vitale wereld: samen doen wat geen van ons alleen kan

Bij Vital Zone Instituut zien we een wereld vol leven voor ons met frisse lucht, vrije natuur en gezond water. Een wereld waarin mensen genoeg bewegen, goed eten en in een gezonde en groene leefomgeving wonen en werken. Een wereld waarin mensen zich verbonden voelen en zinvol werk hebben. Hier vind je de 6 ingredienten uitgewerkt. Wetenschappelijke onderbouwing vind je hier.

We zijn altijd op zoek naar gelijkgestemde partners die net als wij vooruitstrevend en grensverleggend durven zijn. Dat zijn koersbepalers, steden, zorgorganisaties, bedrijven en overheden. 

Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen? Door op drie niveaus te denken en doen. 

Op >10 kilometer schaal werken we samen met gemeentes, waterschappen, zorgorganisaties en bedrijven om versnelling, doorbraken en grote, vitale zones te realiseren. Op 500 meter werken we samen met wijken en organisaties om concrete verbeteringen te maken en mensen te motiveren om mee te doen. En op 5 meter inspireren we mensen om zelf en samen met hun directe omgeving stappen te zetten.

                                                           

We geloven dat het essentieel is dat mensen toegang hebben tot en de controle hebben over zes ingrediënten voor een gezonder en gelukkiger leven: zin en mentale veerkracht, erbij horen en wonen, gezonde voeding, genoeg beweging, gezonde, groene omgeving en werk -en bestaanszekerheid. We noemen dit een vitale zone. 

Wat al dat denken en doen, zowel alleen als in coalities met anderen, dan concreet oplevert? Ontdek het hier 

Wil je die extra denkkracht, menskracht of daadkracht om jouw volgende stap te zetten? Wat je ook nodig hebt: de eerste stap is kennismaken met een van ons of via info@vitalzone.eu.

 

De mensen achter Vital Zone Instituut 

Het Vital Zone Instituut is een stichting zonder winstoogmerk die samen met partners een gezonde wereld met vitale mensen dichterbij brengt. Iedere maand verhogen we de kwaliteit van inzichten en acties bij opdrachten door samen te bespreken wat opdrachtgevers verder helpt.  

Jim van den Beuken - Snel, trouw, grensverleggend. Helpt je verder met gezonde verandering naar een vitale wereld. Jim is een meester om die gewenste wereld concreet mee uit te vinden en met succes te betreden. Of je nu deuren moet openen of moet sluiten. Op welke manier dan ook, met aanstekelijke energie, vakmanschap en creativiteit maakt je organisatie (en jijzelf ook) stappen die je nog niet kon zien of durfde te maken. Samen de juiste balans vinden tussen wat nu kan en een zo groot mogelijke impact. Door eenvoud te vinden, botsproeven te trekken, strategie te maken, bijeenkomsten te leiden, tegenwind mee op te vangen, obstakels vlot op te lossen of organisaties te bouwen. 

Eerder werkten overheden, zorgorganisaties, grote bedrijven en goededoelenorganisaties al met Jim bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven, regio Glasgow, provincie Noord-Brabant, MUMC+, Heineken en de Hartstichting. En kon Jim toptalent opleiden zoals MBA medisch specialisten en topfacilitators in creatieve processen. Verbinden kan via Linkedin.

Annemieke Wiercx - Betrokken, optimistisch, compassievol. Wenst iedereen de plek toe waar ‘ie van houdt. Verbindt magie met realiteit en komt zo met prachtige ideeën. Put uit jarenlange ervaring als sociaal wetenschapper, adviseur, trainer en coach, bij TNO, Cirque du Soleil, Africa Leadership Forum en Way of Nature Nederland.

Marlies Kampschreur - Oplossingskracht, energie en humor. Organisaties vragen Marlies om een gezonde leefomgeving te helpen realiseren. Een omgeving waarbij mens en natuur met elkaar in balans leven. Volgt als gepromoveerd biotechnoloog en waterexpert de logica van de natuur. Ziet waar structuren die mensen bedacht hebben, tekortschieten. Maakt met kennis van inhoud en transities nieuwe oplossingen mogelijk en brengt de juiste partijen samen. Zoals intrinsiek gemotiveerde (semi) overheden, waterorganisaties en kennisinstituten; pakt daarbij haar rol als programmamanager, innovator of lostrekker, onder meer bij RegioDeal NOB, Waterschap Aa en Maas, Brabants kernteam humane medicijnresten uit water en landelijke energie- en grondstoffenfabriek.

 

De honderd Vitale Veranderaars - Je las het al, we hebben bijzonder getalenteerde mensen om ons heen. Mensen die net als wij recht uit het hart werken en alles wat leeft op de wereld een lang, gezond en gelukkig leven toewensen. Het zijn er nog geen honderd, hoewel ze stuk voor stuk voor honderd tellen. Er is dus nog ruimte om mee te doen.

Partners zijn o.m.  

 

 • Peter Verlaan, directeur Waterschap Aa en Maas
 • Wilma de Jong-Verspeek, Voorzitter RvB BrabantZorg
 • Ad van Boxmeer, regio manager BrabantZorg en voorzitter Milieu Platform Zorg.
 • Michèle Vlug, directeur Provincie Noord-Brabant, Brabant in groene transitie
 • Edwin Weijtmans, projectleider Gezonder Brabant / Health Deal Provincie Noord-Brabant
 • Marie Louise van Mook, programma leider leefbaarheid en gezondheid Provincie Noord Brabant
 • Erik de Ridder, Watergraaf De Dommel
 • Irene Walbeek, De Dommel
 • Marlies Kampschreur, innovator Vital Zone Instituut, programleider water als spiegel voor gezondheid en Programma leider Puzzelen met Ruimte Noord-Oost Brabant
 • Hans Verhoeven en Maartje Essens Gemeente Eindhoven
 • Annemieke Wiercx, bestuurslid VZI, vitale wijken en natuur
 • Jim van den Beuken, directeur Vital Zone Institute.  
     

Provincie Noord-BrabantRIWAAa en MaasBrabantZorgGemeente Oss  VitalZoneAgriFood