Header
Header
Header
Header

Visie


Vital zones zijn gebieden waar mensen gelukkig en vitaal leven, werken en en ouder worden in een gezonde omgeving. Wie wil dat nu niet? Natuurlijk zijn er ook 'rode zones'. Dan spelen ziekte, eenzaamheid of stress een grote rol in ons leven en buurt. Winst is te halen als we de vitale zones actief organiseren en als we de rode zones kleiner maken.

Als Vital Zone Instituut starten we bij de leefwereld, de ervaring en levenskwaliteit van mensen. Dat helpen we doorvertalen naar omgeving en opgaven voor overheid, zorg, onderwijs en bedrijven. 

 

Het Vital Zone gedachtegoed is ontstaan uit honderden gesprekken op straat, met professionals en in organisaties. Aangevuld en met steun van de actuele stand van wetenschap op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, innovatie en economie. Hanteer je al een werkende visie om duurzame verbetering te realiseren, dan bouwen we daar ook graag op verder.

De actieradius is de unieke invalshoek die we gebruiken. In de 5 meter zone kies je zelf, samen met met naasten wat je wilt en kunt doen. In de 500 meter zone werken buurten, verenigingen, bedrijven en lokale overheid samen aan vitaliteit en gezonde leefomgeving. In de > 10 kilometer zone zorgen we als samenleving voor publieke ruimte en basisvoorwaarden zoals de kwaliteit van water, lucht, bodem en sociale en fysieke infrastructuur.

Deze indeling helpt meteen om te bepalen op welke schaal wie verantwoordelijk is, hoe je invloed kunt nemen op gezondheid en duurzaamheid en wat een zinnig samenwerkingsverband is. 

Meer over de pijlers:

zin hebben in het leven

voldoende bewegen

goede voeding

thuis voelen en erbij horen

zinnig werk en inkomen 

groene en gezonde omgeving