Header
Header
Header
Header

KERNPROBLEEM EN AANPAK


De grootste problemen van onze tijd zijn:

  • oneerlijke ongelijkheid in levensverwachting, gezondheid, inkomen en kansen
  • schadelijk, liefdeloos omgaan met onze leefomgeving en natuur
 
Positief & potentieel
We streven actief naar levenswinst en verminderen van levensverlies. Daarvoor vinden we oplossingen samen met overheden, zorgorganisaties en bedrijven. We kiezen een positieve en gebiedsgerichte benadering. We mobiliseren wat we wél willen. En maken met denk- en doe kracht elkaar sterker. 
 Gebiedsgericht
Gebieden waar buitengewoon veel vitale honderdjarigen leven zoals de blue zones  Sardinië en Okinawa, bieden lessen en inspiratie. Met de slimheid van de wetenschap en het vermogen en gezond verstand van iedere lokale gemeenschap kunnen we verder springen. 
 
Deze doorvertaling naar onze eigen levens en werk noemen we Vital Zones.
 
Vital zones zijn plekken waar mensen gelukkig en vitaal leven, werken en ouder worden in een gezonde omgeving. Hier vind je een praktische uitwerking met wat je zelf al kunt doen voor iedereen. Natuurlijk zijn er ook 'rode zones'. Dan bepalen stress, ziekte, eenzaamheid en vervuiling ons leven, leefomgeving en natuur. Winst is te halen als we de vitale zones actief organiseren en als we de rode zones kleiner kunnen maken. 

 

Als stichting Vital Zone Instituut starten we bij de ervaring en levenskwaliteit van mensen.

De actieradius ofwel zone is een unieke invalshoek.  Zo wordt ieders aandeel tastbaar (zelf, organisatie, regio). 

In de 5 meter zone kies je zelf, samen met naasten wat je wilt en kunt doen.  In de 500 meter zone werken buurten, verenigingen, bedrijven en lokale overheid samen aan vitaliteit en gezonde leefomgeving. In de > 10 kilometer zone zorgen we als samenleving voor publieke ruimte en basisvoorwaarden zoals de kwaliteit van water, lucht, bodem, onderwijs en sociale en fysieke infrastructuur (omgevingsvisie).

De ordening met zones helpt meteen om te bepalen waar je opgaven over gaat, waar eigenaarschap ligt en wie zinnig is om aan tafel te hebben. 

Ter inspiratie zie je hier een kort filmpje over het belang van de omgeving en groen in steden (gezondheid, vastgoedwaarde, hittestress en waterbeheer).

Ontstaan

Het Vital Zone gedachtegoed is ontstaan uit honderden gesprekken met inwoners op straat, met teams van professionals, wetenschappelijk onderzoek naar collectief geluk, gezondheid en gedragsverandering en toepassen in praktijk met wijken, winkels, werkgevers en water. 

Klik hier voor een handige samenvatting van de pijlers en wat je zelf kunt doen.